آدرس

از جمله برتری هایی که کلینیک دکتر ضربان نسبت به دیگر کلینیک ها دارد ، دسترسی آسان به این کلینیک است که از طریق مترو شریعتی می باشد . 

آدرس ما : خیابان شریعتی ، مترو شریعتی ، خیابان منظرنژاد ، پلاک 53 ، واحد9