این تست به دو صورت ساعتی و یا روزانه انجام میپذیرد.

که دسته ی اول طی 24,48 و72 ساعت ودسته ی دوم طی 7 الی 14 روز درگیر این تست خواهند بود.

به این صورت که شخص به پزشک مراجعه کرده و در صورت نیاز پزشک این آزمایش را به او می دهد.

سپس تکنسین مربوطه ابرارها و کارهای مورد نیار برای انجام این آزمایش قلبی را فراهم می آورد.

ابتدا الکترود هایی را به قفسه سینه ی بیمار متصل م یکند . سپس آنها را از طریق سیم هایی که سرب نامیده می شود به یک وسیله ی کوچکی که ضربان قلب را می سنجد متصل کرده و آن را بر روی قسمت کمربند بیمار متصل می کند.

پس از پایان ساعت و یا روزهای مشخص شده برای این آزمایش,بیمار به پزشک مراجعه کرده و پزشک اطلاعات مرتبط با فعالیت های قلبی شما را استخراج میکند.

این ازمایش یه دلیل طولانی ودن نسبت به تست های قبلی اطلاعات بیشتری را در اختیار پزشک متخصص قرار می دهد.

لازم به ذکر است در طول انجام این آزمایش باید الکترود ها را خشک نگه دارید تا آسیبی به آنها نرسد و عملیات به درستی و بدون وقفه صورت گیرد.

ثبت سرپایی امواج قلبی