این تست تقریبا مشابه آرمایش قبلی است با تفاوت اینکه آن دستگاهی که توسط بیمار حمل می شود .

علاوه بر قابلیت های قبلی ,این امکان را به بیمار می دهد که در هنگام ایجاد یک تنش عصبی و یا ابتلا به تپش قلب و… دکمه ای را فشار دهد تا پزشک در همان لحظه متوجه این عارضه شود و داده های همان لحظه را بادقت بیشتری بررسی کرده و متوجه تغییرات ایجاد شده در فعالیت قلب بیمار شود.

این آزمایش به مدت 14 روز و حداکثر 30 روز به طول می انجامد.

دستگاه های ثبت حمله