تست نوار قلب

از جمله تست ها در کلینیک ما ، تست نوار قلب است که  به پزشک متخصص در تشخیص ناهنجاری های قلبی شما کمک می کند.