آدرس

دسترسی آسان

از جمله برتری هایی که کلینیک دکتر ضربان نسبت به دیگر کلینیک ها دارد ، دسترسی آسان به این کلینیک است که از طریق مترو شریعتی می باشد .  آدرس ما : خیابان شریعتی ، مترو شریعتی ، خیابان منظرنژاد ، پلاک 53 ، واحد9 دکتر ابراهیم حاجی زاده...
خدمات درمانی

خدمات درمانی

کلینیک دکتر ضربان با ارائه خدمات و با دارا بودن تست های درمانی مؤثر ، مشکلات قلبی را بهبود می بخشد . از جمله این خدمات ، تست ورزش، اکوکاردیوگرام ورزشی و … می باشد . دکتر ابراهیم حاجی زاده...